Darželiai, skiepai ir SAM

syringeKadangi neskiepytų vaikų nebus galima vesti į ikimokyklinio ugdymo įstaigas, nutariau paklausti man rūpimų dalykų tiesiai pas valdžiažmogius. Tikrai nustebau, kad iš vis gavau oficialų atsakymą.

Pradėsiu ne nuo klausimų-atsakymų, o nuo „motyvacinės“ dalies, kuria buvo pradėtas atsakomasis raštas:

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija dėkoja už Jūsų laišką ir nori pabrėžti, kad griežtesnių priemonių, susijusių su skiepijimais taikymą paskatino tai, kad Lietuvoje daugėja asmenų, nepagristai atsisakančių skiepyti vaikus, todėl nepaskiepytų asmenų skaičius kasmet didėja, skiepijimų apimtys svyruoja ir yra nepakankamos, kad būtų galima užtikrinti Pasaulio organizacijos siekius likviduoti poliomielitą, tymus ir raudonukę.

Kiek suprantu, tikslas yra minėtų ligų išnaikinimas masinės vakcinacijos (grupinio ar bandos imuniteto) pagalba.

Toliau pateikiu savo klausimus ir atsakymus:

1.       Ar bus užtikrinta galimybė skiepyti vaikus vienvalentėmis vakcinomis nuo minėtų ligų? Šiuo metu tokios galimybės nėra.

Oficialiai privalomais daromi poliomielitas, tymai ir raudonukė, tačiau papildomai tektų skiepytis dar nuo krūvos ligų, neįtrauktų į šį sąrašą.

Atsakymas:

Atsakant j Jūsų iškeltą klausimą dėl vienvalenčių vakcinų naudojimo, atkreipiame dėmesį, kad vakcinos vaikams skiepyti pagal skiepijimų kalendorių perkamos centralizuotai. Įsigyjamos vakcinos turi būti registruotos nacionaliniu arba Europos Sąjungos lygiu. Kokios vakcinos naudojamos (vienvalentės (pavyzdžiui, BCG (tuberkuliozės), hepatito B) ar daugiavalentės (pavyzdžiui, tymų, epideminio parotito, raudonukės ir difterįjos, stabligės, kokliušo, poliomielito, B tipo Haemophilus influenzae infekcijos), priklauso nuo skiepijimų kalendoriaus, registruotų vakcinų įvairovės ir vakcinų gamintojų ir tiekėjų pasiūlos. Šiuo metu pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių skiepijama daugiavalentinėmis vakcinomis (pavyzdžiui, trivalente (tymų, epideminio parotito, raudonukės), penkiavalente (difterijos, stabligės, kokliušo, B tipo Haemophilus influenzae infekcijos) vakcinomis) ir vienvalentėmis vakcinomis (pavyzdžiui, hepatito B, BCG (tuberkuliozės) vakcinos). Jei būtų vienvalenčių ar dvivalenčių vakcinų poreikis, galėtų būti svarstomos jų įsigijimo procedūros, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad šalyse naudojant kombinuotas daugiavalentes vakcinas ir nesant Europos Sąjungos šalyse vienvalenčių vakcinų poreikio gali būti sudėtinga jų įsigyti, nesant tokių vakcinų pasiūlos. Be to, atkreipiame dėmesį, kad daugiavalenčių vakcinų naudojimas sumažina dūrių skaičių kūdikiams ir vaikams. Vieno vizito pas gydytoją metu rekomenduojama atlikti ne daugiau kaip 2 skiepijimus (2 injekcijas), o to galima pasiekti tik naudojant daugiavalentes vakcinas. Nepaisant to, ar naudojamos vienvalentės ar daugiavalentės vakcinos, jos skiepijamos tik tada, kai klinikiniais tyrimais įrodytas jų saugumas ir efektyvumas ir tai patvirtina nacionalinės ir tarptautinės institucijos.

Kalba eina apie tris ligas/vakcinas, o man pasakoja apie visą kalendorių. Kitaip tariant, nesikabinėkit, kokias turim, tokioms ir skiepijam. O ir dūrių mažiau :).

2.       Ar bus užtikrinta, kad ikimokyklinių įstaigų personalas bus taip pat vakcinuotas užtikrinant vaikų saugumą?

Juk jei norima apsaugoti vaikus, esančius ikimokyklinėse įstaigose, tai gal verta pagalvoti apie visą kolektyvą, t.y. ir personalą?

Atsakymas:

Dėkojame už Jūsų nuomonę dėl ikimokyklinių istaigų personalo skiepijimo. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. spalio 14 d. jsakymas Nr. V-716 „Dėl Darbuotojų, kurie skiepijami darbdavio lėšomis, profesijų ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ nustato veiklos sritis, kuriose dirbantys asmenys turi būti paskiepyti nuo tam tikrų užkrečiamųjų ligų. Šis įsakymas galėtų būti taikomas ir Jūsų nurodytu atveju.

Esminis žodis yra „galėtų“. 

3.       Kokių priemonių bus imtąsi, siekiant užtikrinti pilną suaugusiųjų (re)vakcinaciją, siekiant grupinio imuniteto? Kaip rodo paskutinis tymų protrūkis – ligos šaltinis – suaugusieji. Žinant, kad nei viena vakcina nesuteikia 100% apsaugos, nevakcinuoti suaugusieji kelia riziką.

Kaip ir rašiau, grupinis imunitetas taip ir liks teoriniu siekiu, jei bus galvojama tik apie vaikų vakcinavimo procentus. Bet didžioji visuomenės dalis yra ne vaikai, o suaugusieji, ir jiems skiepai arba nebegalioja arba jie išvis nebuvo skiepyti.

Atsakymas:

Atsakant j Jūsų keliamą klausimą dėl masinio suaugusiųjų skiepijimo, paminėtina, kad šiuo metu nėra tarptautinių rekomendacijų šiuo klausimu, tačiau jei Pasaulio sveikatos organizacija tokias paskelbtų, masinių skiepijimų galimybė galėtų būti svarstoma ir Lietuvoje. Pažymėtina, kad kolektyvinis imunitetas yra kuriamas nuosekliai, skiepijant vaikus pagal vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių ir išlaikant aukštas skiepijimo apimtis tiek šalyje, tiek visose administracinėse teritorijose. Skiepijimų kalendorius sudaromas taip, kad būtų skiepijama tada, kai didžiausia užkrečiamosios ligos ir jų komplikacijų rizika ir kada skiepijama vakcina efektyviausia. Skiepijimų kalendoriai sudaromi pagal tarptautinių organizacijų rekomendacijas, kurios grįstos mokslo įrodymais ir atliktais vaistinių preparatų klinikiniais tyrimais. Skiepijimams pagal skiepijimų kalendorių būdinga tai, kad pasiekus tam tikras skiepijimo apimtis ir sukūrus kolektyvinį imuniteta, užkrečiamoji liga valdoma ne tik skiepijamose vaikų grupėse, bet ir visoje visuomenėje.

Kur logika? Jei norima išnaikinti tymus, o protrūkių šaltinis – suaugusieji, vadinas reikia skiepyti juos. Prie ko čia skiepų kalendorius? Prie ko čia vaikai? Bet PSO sako, PSO žino. Negi dabar versi suaugusius skiepytis.

Turiu pasiūlymą: uždrausti nevakcinuotus suaugusius priimti į darbą :). Be to, komplikacijos suaugusiems labai pavojingos.

4.       Kaip bus kompensuojama žala, pasireiškus rimtam šalutiniam poveikiui, aprašytam vakcinos informaciniame lapelyje?

Jei jau mane verčia rizikuoti savo vaikų sveikata, tai kas bus jei pasitaikys tai, kas yra netgi numatyta gamintojo?

Atsakymas:

Bet kokios žalos pacientui atlyginimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas Nr. I-1562, kuris būtų taikomas ir pasireiškus sunkioms pašalinėms reakcijoms į skiepus.

Skaitom įstatymą. Apie skiepus nei žodžio. Apie žalą yra keli 🙂

15 straipsnis. Žalos atlyginimas

1. Gydytojo ar slaugos darbuotojo teisėtais veiksmais padarytos žalos pacientų sveikatai dydį nustato komisija.

5.       Kur galima rasti informaciją apie privalomų skiepų efektyvumą ir veikimo laikotarpį?

Atsakymas:

Skiepijimų efektyvumas, saugumas, įtaka užkrečiamosioms ligoms, užkrečiamųjų ligų epidemiologiniai dėsningumai, protrūkių rizika yra pagrįsti mokslo tyrimais, nuolat atliekami nauji tyrimai ir publikuojami rezultatai. Tais įrodymais remiasi tarptautinės organizacijos, šalių nacionalinės institucijos, vykdydamos skiepijimų programas. Visi skiepijimai pagal skiepijimų kalendorius yra pagrįsti atliktais tyrimais – tiek klinikinių tyrimų metu, tiek vėliau vertinant skiepijimų efektyvumą ir ligos valdymo priemones. Tarptautinės organizacijos (Pasaulio sveikatos organizacija, Europos ligų ir prevencijos centras), nacionalinės valstybių institucijos, mokslo įstaigos nuolat atlieka daugybę tyrimų. Įrodymais grįstą informaciją galima rasti nacionalinių ir tarptautinių kompetentingų institucijų tinklalapiuose bei mokslinėse publikacijose.

6. Kur galima rasti informaciją apie pasireiškusius privalomų skiepų šalutinius poveikius?

Atsakymas:

Patariame įrodymais grįstos informacijos ieškoti kompetentingų tarptautinių organizacijų
(Pasaulio sveikatos organizacijos (www.who.int, www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-immunization), Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx), Europos Komisijos (ec.europa.eu/health/vaccination/policy/index_en.htm)) tinklalapiuose ir leidiniuose bei mokslo žurnalų publikacijose.

Vienžo, kas trečias sakinys yra apie „mokslo įrodytas“ ar „pagrįstas atliktais tyrimai“, todėl susidaro įspūdis, kad SAM valdžiažmogiai puikiai susipažinę su tyrimais ir jų rezultatais. Tačiau paklausus konkrečiai apie 3 konkrečių skiepų efektyvumą ir pastebėtus šalutinius poveikius (kitaip tariant, skiepo riziką ir naudas) informacijos pasiūloma pasiieškoti kažkur „ten“. Juk kalbame apie nepagrįstai atsisakančius skiepyti, tačiau pagrįsti skiepų efektyvumą ir rizikas nesivarginama.

Bet aš neišdidus, paieškojau nurodytuose puslapiuose. Štai ką radau:

 • Measles vaccines are safe and effective
 • They undergo rigorous testing and have a very good safety record after 50 years of use.
 • Two doses of measles vaccines provide nearly 100% protection against measles.

Visur ta pati daina: vakcinos saugios, efektyvios, pašaliniai poveikiai minimalūs ir neatsveria naudos. Gal kam ir tinka tokia lopšinė. Bet man ne, nes kalbama apie mano vaikus. Ir man reikia konkrečių skaičių. Efektyvumas, galimų pašalinių poveikių dažnumas, ligos ir komplikacijų rizika. Argi tai sudėtinga?

Apie polio vakciną jau rašiau, ir jei pasigilinti ir dar paieškoti (ilgai netrunka), gali rasti ir įdomesnių mokslu patvirtintų faktų apie tą patį OPV:

In rare instances, administration of OPV has been associated with paralytic poliomyelitis in healthy recipients and their contacts. Very rarely, OPV has caused fatal paralytic poliomyelitis in immunocompromised persons. Other than efforts for identifying persons with immune-deficiency conditions, no procedures are currently available to identify persons likely to experience such adverse reactions. Although the risk of vaccine-associated paralysis is extremely small for vaccines and their susceptible, close, personal contacts, they should be informed of this risk.

Jei trumpai ir lietuviškai, retais atvejais nuo OPV gali gauti tą patį poliomielitą, gali ir numirti nuo jo. Tai čia vadinasi saugu? Na ir kas, kad tai reti atvejai, bet kalba eina apie mano vaiką ir pasirinkimo laisvės nebuvimą. Ir įdomu tai, kad rašoma, jog būtina ispėti besiskiepijančius apie rizikas. Savo patirtimi žinau, kad tai nėra daroma.

Kas liečia pilną informacijos suteikimą, paklausiu pakartotinai. Tegu dirba valdžiažmogiai.

 

Galite prenumeruotis Ieškančių Mėnulio naujienas:


 

Žymos:

23 Responses to Darželiai, skiepai ir SAM

 1. DT sakė:

  visi turi priešų, tavo priešas skiepai. Siūlau aplankyti psichologą.

 2. Jolė sakė:

  DT rašo iš patirties. Žmogus tiek kovojo su skiepais, kad prireikė psichologo. Užuojauta jam, neatlaikė moralinio-psichologinio spaudimo.

 3. Jurate P. sakė:

  Ačiū už straipsnį. Labai aktualu. Lauksime tęsinio su ministerijos “atsakymais“.
  O šiaip tokie “atsakymai“ tikrai “motyvavo“ skiepytis… Ir realiai – kaip išsireikalauti vienvalenčių vakcinų?

 4. AsToks sakė:

  Perfrazuojant posakį:
  „Už abortus kovoja tie kurie patys yra gimę“
  sakyčiau:
  „Prieš skiepus kovoja tie kurie nesusirgo nes patys buvo paksiepyti“
  Pagalvokit ar turit teisę susargdinti savo vaikus. Juk ir žuvies valgymas turi šalutinį poveikį, nežiūrint į tai kad labai sveika, galima gi ir numirti ašaka paspringus.

  • Just sakė:

   O kas sakė, kad žuvį valgyti sveika? Paskaitykite naujas studijas, nes panašu kad pas Tamsta informacija buksuoja ;)))

  • patyriau sakė:

   Priešingai — buvau paskiepyta ir susirgau (nuo skiepo) net 2 kartus (skirtingi skiepai, skirtingos ligos). Ta pati situacija pasikartojo su mano broliu.
   Ačiū, bet šito savo vaikams nebelinkiu ir ant jų eksperimentų nekartosiu.

   • max sakė:

    teisingai, nebekartokite. Kaip sakoma – kuo mūsų (šiuo atvjeu Jūsų) mažiau, tuo daugiau mums liks

  • Aha sakė:

   jeigu esi sirges, skiepai siaip jau nereikalingi, bet pasiskiepyti negai, nes ner vienvalentes vakcinos. Kitas dalykas, kad vakcina yra vaistinis preparatas, o zuvis ne. Profilaktiskai gali psaitikrinti dantis, juos valyti, bet uzsideti plombu deja ne, Profilaktiskai negeriat ir vaist nuo vezio. Vakcina yra vaistinis preparatas su savo pasaliniais poveikiais, ir kiekvienam zmogui, jis gali buti nuo silpno iki labai stipraus, net mirtino.., ka jau kalbeti pie vaikus. ne veltui kiekvienam vaiste yra info lapelis su pasalinem reakcijom, pvz. ibuprofeno, ar net vitaminu, taigi vien tai jau reiskia, kad nera visiskai saugu. Klausimas ar susirgsi ir ligos komplikacijos bus didenses, nei vaistu, cia jau 50/50, vaikai vaiksikom ligom perserga lengvai, o vat suauge paskiepyti, neturi imuniteto ir suauge kai jau suserga vaikiskom ligom…buna reanimacija ir daznam..taip, kad..as nuo tymu neskiepyta ir sirgau, raudonukes nesirgusi, neskiepyta, pasiskiepyti negalejau, nes tik trivalente yra. Kokliusu sirgau nes uzsikreciau nuo paskiepytos sesers, kuri susirgo po skiepo

 5. Anica sakė:

  Mane stebina logika, kad suleisti vienu kartu penkis ligos antigenus yra gerai, bet va įdurti penkis kartu tai jau nepakeliama žala? :O

 6. Andrius Andrius sakė:

  Nežinau kaip čia aiškiau pasakyti. Skiepai – ne priešas. Skiepai – ne blogis (kol neįrodyta).
  Blogis ir priešas yra tamsumas, neskaidrumas ir nesąmoningumas.

  Juk neskiepijantieji kaltinami tamsumu, nepagrįstais veiksmais ar kenkimu savo vaikams. Daug žinot žmonių kurie nori blogo savo vaikams?

  Klausimas yra paprastas. Kadangi visi sutinka, kad skiepai nėra nekaltas užsiėmimas, todėl reikia pasverti rizikas ir naudas. Daug kam tinka pareiškimas „skiepai efektyvūs ir saugūs“. Man netinka. Aš klausiu ir ieškau mokslu grįstų atsakymų, kurie aiškiai sudėtų į skaičiavimus skiepų rizikas, efektyvumą, ligos užsikrėtimo galimybes bei ligos ar jos komplikacijų riziką. Juk turėtų būti kaip du kart du, ar ne? Bet vietoj normalių tyrimų/argumentų yra lozungai ir gąsdinimai: „skiepai išgelbėjo pasaulį“, „neskiepijantys – visuomenės priešai“ ir t.t.
  Nuo kada klausimų uždavimas pasidarė toks blogas užsiėmimas?

 7. MILDA sakė:

  Ačiū už SAM pateiktus klausimus, deja, negaliu padėkoti valdžios žmonėms… Atsakymai nesudėjo nė dalies taškų ant I. Kaip ir kiti rašiusieji, man netinka bendri lozungai, panašu, kad skiepai virto tokia „šventa karve“, kad net užklausiantis apie jų riziką, šalutinius poveikius iš kart paverčiamas priešu, atsilikusiu…. Gaila, nes skaidrumo kaip nebuvo, taip ir nebus. Atsakymas skamba vienodai: tikėkite, kad skiepai gėris….. Bet va aš netikiu

 8. Sm sakė:

  Tiesos dėlei, reiktų skaičiais pailiustruoti labai retus atvejus, kai nuo OPV susergama polio- tai vienas atvejis iš 2,4 milijono. Kita vertus, Lietuvoj nenaudojamas IPV, kuris yra pavojingas tik žmonėms alergiškiems jo ingredientams, ir kuris blogiausiu atveju sukelia alerginę reakcija ir nėra rizikos susirgti polio?

  • Andrius Andrius sakė:

   Klausimas daugiau filosofinis – kas yra saugi vakcina. Juk čia mokslas, todėl turi būti kažkoks apibrėžimas. Ar galimybė, kad ir menkiausia, numirti nuo skiepo leidžia klijuoti etiketę „saugus“.

   Palietėte idomią temą – „pavojingas alergiškiems ingredientams“. Kiek žinau, jokių testų alergiškumui nustatyti neatliekama.

   Dėl penkiavalentės vakcinos su IPV jau rašiau. Galimi šalutiniai poveikiai rimtesni nei alerginė reakcija.

   Bet kokiu atveju nesinori nukreipti temos. Įrašo tema – skaidrus ir išsamus visuomenės informavimas ir švietimas.

 9. sakė:

  SAM ir kitoms organizacijoms bei jose dirbantiems aiškiai matosi, kad nelike jokios kompetencijos. Prieš 20 m. dirbau skiepų kabinete apie tą patį kalbėjo….apsurdas….kaip saugojo ligas taip ir tebesaugo.
  Laikas pagaliau pasirūpinti sveikata, taigi taip paprasta, nes ją turime vieną.
  Taip akivaizdžiai matosi, kad sugalvojo naują pinigų surinkimą į biudžetą.
  Mes mokame saugoti sveikatą, ją turime ir džiaugiamės gyvenimu. Kaip? Galite klaisti.

 10. sakė:

  SAM ir kitoms organizacijoms bei jose dirbantiems aiškiai matosi, kad nelike jokios kompetencijos. Prieš 20 m. dirbau skiepų kabinete apie tą patį kalbėjo….apsurdas….kaip saugojo ligas taip ir tebesaugo.
  Laikas pagaliau pasirūpinti sveikata, taigi taip paprasta, nes ją turime vieną.
  Taip akivaizdžiai matosi, kad sugalvojo naują pinigų surinkimo būdą į biudžetą.
  Mes mokame saugoti sveikatą, ją turime ir džiaugiamės gyvenimu. Kaip? Galite klausti.

 11. Indre sakė:

  Mes neturime teisės teisti ir komentuoti kitų, visi linkime savo vaikams geriausio. Yra kaip ir vidinė intuicija… Auginame tris vaikus, patirtis karti… visi turime teisę pasirinkti. Nes kaip atsiranda skiepų komplikacijos – kaltų nėra. O ir skiepijant pasiūlo pasirašyti, kad mes, tėvai, sutinkame su viskuo. Kodėl neprisiima atsakomybės vakcinų autoriai???

 12. Visi, sakė:

  kurie esate už skiepijimą, turėtumėte žinoti štai ką: žmogaus imuninė sistema, būdama stipri ir nesužalota cheminių vaistų, netinkamos mitybos ir t.t., sugeba apsiginti nuo bet kokio viruso. Tačiau pakanka paskiepyti tokį žmogų, ir jo imuninė sistema tarsi „paralyžuojama“, netenka gebėjimo kovoti su virusu natūraliai. Taigi, praėjus skiepo galiojimui, organizmas nebeturi imuniteto tam konkrečiam virusui, nuo kurio buvo skiepytas. Aleliuja.

 13. Mindaugas sakė:

  Manau, kad trečias Andriaus klausimas su SAM atsakymu tiesiog sudrasko kūdikių skiepijimo logikos sudedamąją (kuriamas bendras visuomenės atsparumas) į gabaliukus.

  O po visų SAM atsakymų kyla mintys:

  A) jie nežino atsakymų į klausimus (jeigu jie primygtinai siūlo skiepytis, o nežino atsakymų net į tokius paprastus klausimus, tai niekaip negalima kliautis jų siūlymais);
  B) jie nori nuslėpti atsakymus į klausimus (skiepai kenksmingi daug labiau nei atskleidžiama );
  C) jie mano, jog atsakė į klausimus (tuomet jį nemąsto, arba tiksliau sakant „mąsto“ kaip biorobotai – tik iš aukščiau nuleistomis klišėmis, kaip „mąstymo“ sudedamosiomis. Tokiu atveju jie nėra patikimų žinių šaltinis).

  Taip elgdamiesi tik menkina savo ir skiepų įvaizdį.

  Mėginau ir aš ieškoti valstybinėse įstaigose žinių apie skiepus.
  Pradėjau nuo Užkrečiamų ligų ir AIDS centro (lygtai AIDS neįeitų prie užkrečiamų ligų ir jį reiktų atskirai išskirti…) http://www.ulac.lt/. Nieko išskyrus melagingą propagandą neradau http://www.ulac.lt/uploads/downloads/DUK_gyventojams/15_Ar%20paskiepijus.pdf
  O jei paieškojus skiepai, tai straipsneliai net vimdo su bukumu be jokių nuorodų į jokius tyrimus ar statistikas http://www.ulac.lt/lt/search/skiepai

 14. GeraldKig sakė:

  Multi-Player Avalon BlackJack Ballroom online casino gambling – Online casino application bonus slot Dragoon’s Loot BlackJack Ballroom

 15. SimonSSPa sakė:

  фотосессии для девушек фотосессия в студии москва рекомендации для фотосессии фотосессия в москве недорого. оригинальные фотосессии дома позы для семейных фотосессий образы для фотосессии на природе идеи для беременных . фотосессия в студии позы фотосесия беременных . фотосессия беременная фотостудии москвы фотосессия беременных детские фотосессии в студии идеи для фотосессии на улице зимой осенняя фотосессия в студии

 16. jackall sakė:

  Hello and welcome to my blog . I’m Jack.
  I have always dreamed of being a book writer but never dreamed I’d make a career of it. In college, though, I assisted a fellow student who needed help. She could not stop complimenting me . Word got around and someone asked me for to help them just a week later. This time they would compensate me for my work.
  During the summer, I started doing academic writing for students at the local college. It helped me have fun that summer and even funded some of my college tuition. Today, I still offer my research paper writing to students.

  Writing Specialist – Jack – //www.ipohrun.com/]Ipohrun Corp

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *